​Cēsis, Raunas iela 15 | Telefons 64121666, mob.tel. 26442369

Ceļojumos pa Šengenas zonas valstīm līdzi nepieciešama derīga pase. Pasei jābūt izdotai pēc  01.07.2002.
Pases,kuras izdotas līdz 01.07.2002. - robežas šķērsošanai vairs nav derīgas.

Ceļojot ārpus Šengenas zonas valstīm:

 • Ja nepilngadīgās personas ceļo kopā ar vecākiem
  viņiem līdzi nepieciešams:

 1. pase
 2. dzimšanas apliecības
 3. oriģināls (vai notarāli
  apstiprināta kopija)


 • Ja nepilngadīgās personas ceļo bez vecākiem,
  viņiem nepieciešams:
 1. pase
 2. dzimšanas apliecība
 3. notāra (vai bāriņtiesas)
  apstiprināta vecāku pilnvara,
  kas ļauj bērnam izbraukt
  no valsts.
>